Het project van Yulin

De praktijk van een trainee

Naam: Yulin Vacher
Naam project: Collectieplan CuPuDo
Gemeente: Tilburg


Kun je wat meer vertellen over het project?

Het project is onderdeel van de visie Cultuur in het Publieke Domein (CuPuDo). De onderliggende boodschap is dat kunst en cultuur onderdeel is van de fysieke leefomgeving en bijdraagt aan de kwaliteit daarvan. Het project gaat erom dat de openbare ruimte van de gemeente wordt gezien als een museum, met bijbehorende collectie. Hiervoor worden kunststukken van de gemeente vastgesteld en gewaardeerd met een waardestellingscommissie die bestaat uit een diverse groep mensen.


Welke rol speel je in dit project?

Als projectleider stuur ik het projectteam aan. Van tevoren hebben we een planning opgesteld en mijlpalen bepaald. De eerste stap is gezet, namelijk het afbakenen van de collectie. Hoe bepalen we wat tot de collectie behoort? Daarna komt het inhoudelijk beschrijven van de kunstwerken door een extern kunstexpert. Als laatste komt de waarderingsfase waarin we met de waardestellingscommisie de kunstwerken zullen waarderen en het collectieplan zullen samenstellen.


Welke ontwikkeling maak jij als persoon in jouw projectleiders rol mee?

Ik denk dat ik mij binnen dit project ontwikkel op verschillende vlakken. Allereerst om ervoor te zorgen dat de projectresultaten worden opgeleverd en mensen zich aan hun taken houden. Daarin moet je sturend zijn, maar ook vertrouwen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat is soms lastig om hier een balans in te vinden, maar zeker heel leerzaam.


Hoe helpt het traineeship van TPNG jou hierbij?

In een van de trainingsdagen is stakeholdermanagement voorbij gekomen, dit heb ik zeker in mijn project kunnen gebruiken. Het vormt nu de basis hoe we zo’n waardestellingscommissie gaan samenstellen en laat zien wie hier allemaal in mee moet worden genomen.

Tags :
De praktijk van een trainee
Share This :

Have Any Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.