Het project van Jeroen

De praktijk van een trainee

Naam: Jeroen Voskuil 
Naam project: Huisartsenpost Tuindershof 
Gemeente: Pijnacker-Nootdorp 


Kun je wat meer vertellen over het project?

Ik ben op dit moment bezig met Tuindershof, dit is een nieuwbouwontwikkeling binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp die al vanaf 2019 in uitvoering is. Langzamerhand komen we richting de laatste fase in het project. De behoefte aan een huisartsenpraktijk binnen de gemeente is steeds groter geworden. Er is onderzoek gedaan en geacht dat deze kan worden gerealiseerd in de laatste fase van de nieuwbouwontwikkeling ‘Tuindershof’. 


Daarnaast is er in deze 5 jaar van uitvoering een hoop veranderd. Zo worden er meer woningen gerealiseerd dan in 2019 was voorzien. Bovendien zijn we van plan hoger te gaan bouwen om de huisartsenpraktijk te kunnen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte. 


Welke rol speel je in dit project?

Om de huisartsenpraktijk mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Mijn rol als projectleider is om dit mogelijk te maken de juiste procedures te doorlopen (met de nieuwe omgevingswet in het achterhoofd). Hiervoor moet onder andere de omgeving worden meegenomen middels een participatieplan. Daarnaast wil de ontwikkelaar geen vertraging oplopen, dus moeten we hier in de planning rekening mee houden. 


Welke ontwikkeling maak jij als persoon in jouw projectleiders rol mee?

In dit project is het belangrijk de verschillende belangen te managen. Aan de ene kant staat een ontwikkelaar die zo snel mogelijk zijn vergunning wil en door kan met bouwen. Aan de andere kant moet de kwaliteit goed zijn en de procedures op de juiste manier worden doorlopen. Ik leer hoe je als projectleider het beste de maatschappelijke en marktbelangen aan elkaar kunt koppelen om zo tot de beste (en snelste) uitkomst te komen. 


Hoe helpt het traineeship van TPNG jou hierbij?

Het TPNG Traineeship helpt mij hierbij omdat ik eens in de 2 weken samen met mijn mede-trainees en coaches kan sparren over welke volgende stappen ik kan zetten. Dit is fijn omdat ik zo ook een gesprekspartner heb die geen belang heeft bij het project maar wel kennis heeft over de (globale) inhoud. 

Tags :
De praktijk van een trainee
Share This :

Have Any Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.