Het project van Maxim

De praktijk van een trainee

Naam: Maxim Koolhoven
Naam project: ONS
Gemeente: Gooise Meren


Kun je wat meer vertellen over het project?

In de gemeente Gooise Meren komen er twee scholen leeg te staan. Deze twee achterlaatlocaties zijn een goede locatie voor woningbouw. Op deze manier kunnen wij zorgen voor meer woonruimte binnen onze gemeente. Per locatie kunnen er minimaal 20 en maximaal 30 appartementen gebouwd worden. De doelgroepen zijn zowel starters als senioren. Als gemeente zullen wij een koop-realisatieovereenkomst afsluiten met de betreffende woningbouwcorporatie, hierin leggen wij vast wat de gemeente voor ogen heeft en aan welke eisen voldaan moet worden voor de overdracht van de betreffende stukken grond. Het doel is dat er in 2027 op beide locaties appartementencomplexen gerealiseerd zijn.


Welke rol speel je in dit project?

Binnen dit project loop ik vooral mee met de projectleider en ben ik dus echt actief als trainee. De taak aan mij is het helpen schrijven van de projectopdracht, het college- en raadsvoorstel, het bijwonen van de presentaties van de stedenbouwkundige bureaus en het beoordelen en helpen opstellen van de risicoregisters. Deze opdracht moet dus door het bestuur worden bekrachtigd en daarvoor ben ik mede-verantwoordelijk. Verder ben ik betrokken bij het opstarten van het participatieproces wat een belangrijk aspect is binnen dit project. Het gaat namelijk over woningbouw in een gebied waar huizen op bepaalde plekken dicht op het plangebied staan. Ook het laten uitvoeren van de verschillende onderzoeken is iets waar ik mee bezig ben geweest. Om de risico’s goed in kaart te brengen heb ik een stikstof berekening laten maken, een quickscan laten opstellen voor planten en dierensoorten en heb ik de planeconomische haalbaarheid in kaart laten brengen. Al met al een hoop dingen waar je rekening moet houden.


Welke ontwikkeling maak jij als persoon in jouw projectleiders rol mee?

Ik ontwikkel mij in dit project vooral in het vooruitplannen en het goed vastleggen van de gemaakte afspraken. Zodat er niet in uiteindelijk iets anders wordt gebouwd als de grond eenmaal verkocht is. De opleidingsdagen binnen de VPNG helpen theorie opdoen die ik tijdens mijn project in praktijk kan brengen. Verder leer je doorvragen en is opdrachtgeverschap van belang. Je leert afkaderen wat het resultaat moet zijn en wat niet hoort bij de opdracht.

Tags :
De praktijk van een trainee
Share This :

Have Any Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.