Het project van Cecilia

De praktijk van een trainee

Naam: Cecilia Bos
Naam project: Oud Alblas Zuid
Gemeente: Molenlanden


Kun je wat meer vertellen over het project?

Ik ben samen met medeprojectleider Charlotte duoprojectleider in dit project. Het plan is om 84 woningen te bouwen aan de zuidkant van de kern Oud Alblas. Er is in dit dorp namelijk een groeiende behoefte aan woningen en op deze manier proberen wij als gemeente hierin te voorzien. Op dit moment bevind het project zich nog in de haalbaarheidsfase wat betekend dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht voor we definitief een akkoord hebben dat we door kunnen gaan met het project. Het grootste probleem hierbij is de ontsluiting van de te bouwen woonwijk.


Welke rol speel je in dit project?

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor je projectteam en naar je opdrachtgever(s) toe. Je vormt samen met medeprojectleider, de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever een driehoek. Op dit moment ben ik vooral bezig om gesprekken te voeren met de verschillende partijen zoals een onderzoeksbureau, ontwikkelaars die betrokken zijn bij dit project en gebruikers van de gronden die op een later moment gebruikt gaan worden voor de woningbouwontwikkeling om een helder beeld te krijgen in deze verkenningfase. Ook bereid ik een collegevoorstel voor om de ontsluiting te kunnen gaan realiseren.


Welke ontwikkeling maak jij als persoon in jouw projectleiders rol mee?

Ik denk dat ik mij ontwikkel op veel verschillende vaardigheden zoals gespreksvoering, onderzoek doen maar ook in leiderschapskwaliteiten. Ik denk dat je als student zoveel mogelijk kennis op te doen hoopt voorbereiden in je verdere carriere. Maar door dit traineeship kom ik er steeds meer achter dat ik in deze fase vooral leer door te doen. In het begin van dit traineeship jaar moest ik voordat ik een afspraak had veel voorbereiden. Nu kan ik meer vertrouwen op mijn kennis en ervaring in de verschillende projecten. Ook ontwikkel ik mij op het vlak van adviseren overtuigen en een mening te vormen over de aanpak van een project.


Hoe helpt het traineeship van TPNG jou hierbij?

De TPNG geeft je handvaten in verschillende aspecten zoals gesprekstechnieken maar ook participatie en schrijfvaardigheden. Het belangrijkste hierin is dat je medetrainees een sparringspartner zijn voor eventuele problemen of hoe je iets kan aanvliegen, dit is heel waardevol. Ook is het nuttig dat je hoort hoe het in andere gemeentes gaat en wat de verschillen zijn tussen een grote en kleine gemeente.

Tags :
De praktijk van een trainee
Share This :

Have Any Question?

Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.