Ex-trainee Govert

Ex-trainee Govert Willems
Ex-trainee Govert Willems hielp tijdens zijn traineeship om de gemeente Arnhem nog mooier te laten worden en kijkt nu ook intern naar de verbetering van de processen binnen de gemeente.

Kun je ons een beetje meenemen in hoe jij nu projectleider bent geworden?

Govert: “Ik ben bij de gemeente Arnhem gestart als trainee. Dat traineeship bestond eigenlijk uit twee jaar, waarin je in drie verschillende periodes van 8 maanden diverse opdrachten uitvoert. De eerste opdracht ben ik gestart bij beleid, dat ging over de gezonde fysieke leefomgeving. Ik merkte dat ik de inhoud wel interessant vond, maar vanuit mijn ooghoeken zag ik steeds projectmanagement en ik dacht dat lijkt me wel heel erg leuk, omdat het daar iets minder ging over de inhoud maar meer over de voortgang en vooruit gaan. Samen met die groep wat doen. In mijn tweede periode ben ik opdrachten gaan uitvoeren bij projectmanagement, daar heb ik projecten in het fysieke domein uitgevoerd”. Govert noemt als voorbeeld dat hij watertappunten heeft aangesloten en een groenproject heeft gedaan. “Daarna ben ik ook echt in dienst gekomen bij projectmanagement, wat ik super leuk vind. Je kunt echt met elkaar mooie dingen voor de stad realiseren. Inmiddels ben ik weer een andere kant op gegaan en vanuit projectmanagement ben ik een organisatieprogramma gaan opzetten. Met het idee om de gemeente lekkerder te gaan laten werken aan de ambities van de stad.”

Wat is er nou zo leuk aan de rol van projectleider en wat is hier zo anders aan dan de functie van beleidsmedewerker?

“Bij beleid denk je veel meer na over de inhoud”, laat hij weten. “Terwijl als projectmanager zit je veel meer in de actiestand. Je bent veel meer aan het bellen, aan het uitlijnen hoe je de volgende stap kunt zetten. Dat is heel anders dan dat je echt inhoudelijk met één onderwerp bezig bent. Je hebt veel meer een helicopterview in de functie van projectleider. De enige taak die jij hebt is om zo goed mogelijk bij het einddoel te komen en daarin het beste product neer te zetten.”

Kun jij uitleggen hoe een gemiddelde dag eruit ziet als startende projectleider?

Govert: “In het begin is het vooral meer meekijken bij andere projectmanagers. Het leuke is dat je onder de vlag van een groot project vervolgens een deelproject krijgt waar je mee aan de slag kunt. Daarin ga je ook alle stappen van projectmanagement doorlopen. Je gaat een klein kernteam samenstellen, je gaat daarmee een dagstart doen en kijken hoe je dat doel samen gaat bereiken. Vanuit die wat kleinere scope breng je toevoeging aan het grotere geheel. Langzamerhand krijg je steeds meer verantwoordelijkheid totdat je je eigen projecten gaat oppakken. Je hebt een heel groot speelveld waarbinnen je mag opereren”, laat Govert weten. “Soms ga je met bewoners in gesprek, dan heb je een ontwerp en ga je naar collega’s van openbare ruimte. Het is leuk om dat speelveld bij elkaar te brengen met het beste resultaat daarin.”

.
Hoe zou jij de cultuur binnen de gemeente willen omschrijven?

“Het eerste is dat iedereen ontzettend loyaal is aan de stad. Iedereen werkt met veel liefde aan het belang van de stad. Er zijn veel verschillende belangen die je moet afwegen en daarin merk je dat iedereen met passie en energie erin zit. Als ik mijn collega’s van programmamanagement moet omschrijven is dat vooral actiegericht, doelgericht en vooruit”, zegt hij. “Je kunt altijd collega’s betrekken, we hebben een hele prettige werksfeer waarin ontwikkeling een heel belangrijk thema is. Er is altijd ruimte om koffie te drinken”. Verder laat hij weten dat ze bij de gemeente Arnhem ook werken met een buddy systeem, waarbij je als projectmanager wordt gekoppeld aan een wat meer senior projectmanager. “Daar kan ik dan wekelijks de dingen bespreken waar ik tegenaan ben gelopen en dit met een nieuwe invalshoek bekijken.”

Tot slot, wat zijn voor jou de uitdagingen, waar loop jij als projectleider tegenaan en vind je lastig?

“Het meest ingewikkelde vind ik dat als de behoefte van de inwoner niet aansluit op de behoefte van de gemeente. Vaak krijg je dat wel bij elkaar, maar dat lukt niet altijd en dan moet je een ander proces gaan lopen. Want je kunt dan niet het resultaat behalen wat je in eerste instantie voor ogen had. Dat is af en toe wel ingewikkeld.”

Jeroen Voskuil
  Jeroen Voskuil

  Trainee gemeente Pijnacker-Nootdorp

  “Bij een gemeente kun je direct impact maken door de leefomgeving aantrekkelijker of functioneler te maken.”

  Blanche Huf
   Blanche Huf

   Ex-trainee gemeente Delft

   “Je krijgt een opdracht en het geeft een voldaan gevoel wanneer je de resultaten kan teruggeven aan de opdrachtgever.”

   Melvin te Mebel
    Melvin te Mebel

    Ex-trainee gemeente Oude IJsselstreek

    “Het is mooi wanneer je een plan kunt voorleggen waar de initiatiefnemers, collega´s en de wethouder achterstaan.”